اهمیت سبک سازی

در حال حاضر نیاز گسترده جوامع به ساختمان ومسکن و نیاز روزافزون بخش صنعت به سرعت ساخت جهت برگشت سرمایه، با هزینه های مقرون به صرفه بر ضرورت استفاده از روش ها و مصالح جدید جهت سبک سازی و افزایش عمر مفید و نیز مقاوم نمودن سازه ها در برابر زلزله را، بیش از پیش مطرح کرده است. حل مشکلاتی نظیر زمان طولانی اجرا، عمر مفید کم و یا هزینه زیاد اجرا ساخت و ساز نیازمند ارائه راهکارهایی به منظور استفاده عملی از روشهای نوین و مصالح ساختمانی جدید جهت کاهش وزن، کاهش زمان ساخت، دوام بیشتر و نهایتا کاهش هزینه اجرا است. سبک سازی یکی از مباحث نوین در علم ساختمان است که روز به روز در حال گسترش و پیشرفت می باشد. این فناوری عبارت است از کاهش وزن تمام شده ساختمان با استفاده از تکنیک های نوین ساخت مصالح جدید و بهینه سازی روش های اجرا.
کاهش وزن ساختمان علاوه بر صرفه جویی در هزینه زمان و انرژی، زیانهای ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله را کاهش داده و صدمات ناشی از وزن زیاد ساختمان را به حداقل می رساند.