بهینه سازی مصرف انرژی

با بروز بحران انرژی در جهان معاصر و اهمیت ذخیره سازی انرژی های با ارزش فسیلی برای نسلهای آینده، صرفه جویی انرژی در مسکن و ساخت و ساز امری ضروری است.این نیاز تاکنون با عایقهای ساختمانی که سازه را در برابر عواملی همچون حرارت، رطوبت و صدا محافظت می کردند مرتفع می شد، اما با ساخت نسل جدید عایقهای ساختمانی که از مواد پلیمری و ضد حریق تشکیل شده اند، انقلاب بزرگی در صرفه جویی انرژی به وجود آمده است. به دلیل آنکه همواره ساختمان با محیط اطراف خود مشغول تبادل دمایی است در تابستان گرمای بیرون از سقف دیوارها و پنجره ها به داخل ساختمان نفوذ می کند، در زمستان نیز هوای داخل ساختمان که با صرف هزینه و مصرف سوخت گرم شده است، از طریق دیوارها، سقف و کف با بیرون تبادل حرارتی دارد و فضای داخل سرد می شود و ما دوباره باید برای گرم کردن آن سوخت مصرف کنیم. در این میان اقدامات بهینه سازی از جمله عایق بندی ها سعی دارند تبادل گرمایی میان فضای کنترل شده داخل ساختمان و فضای بیرون را به حداقل برسانند. در واقع عایقکاری در٢ دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است و در کشورهای پیشرفته در حال حاضر انرژی مصرفی از شاخصهای اصلی اقتصادی است. از آنجایی که حدود ٦٠ درصد درآمد سرانه یک جامعه به منظور مصرف انرژی از قبیل خرید تاسیسات گرمایشی، سرمایشی و نگهداری انرژی و خرید سوخت آنهاست، صرفه جویی در مصرف انرژی حائز اهمیت و بررسی است.