سقف های آیاز تورال / تایل های ورق موج دار


عایق حرارتی
مقاوم در برابر خوردگی
ضد آب
وزن بسیار پایین
ضد اشتعال
خاصیت خود پاک کنندگی
ذخیره کننده انرژی و دوست دار محیط زیست
مقاوم در برابر ضربه و دمای کم


ورق موجدار نیمه شفاف


ضخامت mm 8/0   mm 0/1   mm 2/1
عرض mm 720   mm 1100
طول: سفارشی

تایل های ورق موج دار

تایل های ورق موج دار تایل های ورق موج دار