سقف های آیاز تورال / خصوصیات محصول

تایلها دارای ضریب انبساط (c/1˙) 10⁻ₓ4.93 می باشند که باعث می شود تایل دارای قدرت کششی در هر دو جهت با مقاومت بالا را داشته باشد. به طوری که حتی با تغییرات بالای دما و انقباض و انبساط تایل می تواند ابعاد هندسی خود را حفظ کند.
این نوع از مصالح ساختمانی با قدرت بازیافت و حفظ انرژی دوست دار محیط زیست می باشند که در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه مطرح می باشد.
ماده انتخاب شده جهت سطح رویی از تولیدات فرانسه می باشد که بر اساس مهندسی ATOGLAS مقاومت در برابر فرسایش تولید گردیده و دارای عملکرد فوق العاده پایدار در مقابل عوامل جوی می باشد. به طوری که حتی اگر به مدت طولانی در معرض تشعشع اشعه ماوراء بنفش، رطوبت، دمای فوق العاده پایین یا دمای فوق العاده بالا قرار گیرد پایداری رنگ خود را حفظ خواهد کرد.
تایلهای سقفی دارای مقاومت فوق العاده بالا در برابر نیروهای وارده می باشند به طوری که با ر kg 150را باتکیه گاههای mm 750 به راحتی تحمل می کنند.
ضریب رسانایی حرارت w/m 325/0 می باشد که در حدود 3/1 از تایلهای خاک رس و 5/1 از تایل سیمانی با ضخامت mm 10 و2000/1 از تایل فولادی پیش رنگ شده بالاتر می باشد و در مقابل نزولات جوی از جمله و تگرگ و تحت تاثیر طوفان و گرد و غبار می تواند به خوبی صدا را جذب نماید.
تایلها می توانند به مدت طولانی در مقابل خورندگی شیمیایی اسیدها، محیط های قلیایی، نمک و غیره مقاومت کنند. آزمایش ثابت می کند که وقتی در نمک، قلیا یا زیر 60% غوطه ور می شوند هیچ واکنش شیمیایی وجود ندارد.
ماده سطحی بسیار فشرده بوده و هیچ جذب آبی نداشته و فوق العاده عایق در برابر جذب رطوبت می باشد. به علت بزرگی ابعاد تایلها تعداد نقاط اتصال کم بوده و احتمال نفوذ آب از نقاط اتصال بسیار پایین می باشد. نقاط اتصال محکم وصل شده و آب بندی می گردند در نتیجه عملکرد فوق العاده بالایی در برابر نفوذ آب دارند.
آزمایش مقاومت با گوی فلزی kg 1 که از ارتفاع 2 متری روی تایل رها می شود ثابت کرده است که تایل هیچ گونه شکستی یا ترکی نخواهد داشت و در آزمایش بعدی وقتی گوی فلزی در دمای بسیار پایین ده بار روی تایل سقوط کند هیچ آسیبی به تایل وارد نمی گردد و همچنین در چرخه آزمایش بعد از 10 بار انجماد و ذوب شدن در تایل ها هیچ گونه آثاری از ذوب شدگی، ازجا کندگی و ترک خوردگی وجود ندارد.
وزن تایلها kg 6 در هر متر مربع می باشد. با تعلق به مصالح ساختاری سبک، می تواند به نحو موثری نیروی ساختمان را کاهش دهد و مصرف مصالح ساختمانی را ذخیره کند و همچنین به علت وزن سبک حمل و نقل و استفاده بسیار راحت تر بوده و هزینه ساخت و ساز را کاهش می دهد.
ماده اصلی تشکیل دهنده تایلها پلی وینیل کلراید می باشد که مشخصه شیمیایی آن نشان دهنده عدم آتش گیری و اشتعال می باشد.