ساندویچ پانل سردخانه ای EUROCOLD قفل دار


پانل های(( یوروکولد)) متناسب با استاندارد TSENIS 9001- 2000 تولید می شوند و مشتریان از کیفیت برتر آن نهایت اطمینان را دارند و از لحظه فروش تا تحویل به مشتری، سیستم نظارتی کیفیتی بر آن کنترل دارد.
سطوح پانل های یوروکولد بسیار انعطاف پذیر و بهداشتی هستند و تمیز کردن آنها نیز به آسانی صورت می پذیرد. البته پانل هایی نیز برای کاربرد در بیمارستانها و مراکز تولید مواد غذایی و صنایع پزشکی تعبیه شده اند. امکانات خاص باعث پیشگیری از اتلاف گرما نیز در این مراکز می شود.

EUROCOLD قفل دار

EUROCOLD قفل دار