ساندویچ پانل سردخانه ای EUROCOLD ساده (بدون قفل)

EUROCOLD قفل دار