ساندویچ پانل پلی یورتان سقفی 3 گام

پانل های سقفی عایق بندی شده دارای بیشترین میزان پلی یورتان و فلز می باشد که میزان ظرفیت تحمل بار را بالا می برد. پهنای پوشش مفید پانل های سقفی درحدود 1000mm است که دارای حداقل همپوشانی 6% می باشند.
• میزان چگالی پلی یورتان 40kg/m3 و شریب رسانایی آن نیز برابر 0.022 W/mK است. طبق استاندارد (EN DIN 4108-4)
• نوارهای مقاومت B2 در برابر آتش زا در مفاصل و محل های اتصال پانل ها نیز به کار برده شده اند.
• دارای ظرفیت آنتی وسکوزیته بسیار بالایی می باشند که در برابر باد و نفوذ هوا کاملا نفوذ ناپذیر می باشند.
• به علت همپوشانی بالا و استفاده از نوارهای عایق بندی مابین پانلها کمترین اتلاف حرارتی را دارا می باشند.


 ساندویچ پانل پلی یورتان سقفی 3 Ribs

 ساندویچ پانل پلی یورتان سقفی 3 Ribs

 ساندویچ پانل پلی یورتان سقفی 3 Ribs